Wat is het asbestattest?

  • Home
  • Wat is het asbestattest?

Wat is het asbestattest?

Hiervoor verzamelen we bewijsdocumenten, komen we ter plaatste voor een locatiebezoek en wordt er nagegaan of zich in de woning asbest bevind, indien nodig worden er ook gerichte stalen genomen.

Asbestattest

Onze asbestdeskundige inventarisatie (ADI) werkt volgens een protocol dat door de Vlaamse Overheid en OVAM is vastgelegd. Hiervoor verzamelen we bewijsdocumenten, komen we ter plaatste voor een locatiebezoek en wordt er nagegaan of zich in de woning asbest bevind, indien nodig worden er ook gerichte stalen genomen. Deze stalen worden dan verder onderzocht door een erkend labo.
De ADI voert alle bevindingen een de OVAM-Asbest-databank in. OVAM levert voor elk eigendom een uniek asbestattest af.
Dit attest doet een uitspraak of de woning/gebouw asbestveiligheid is. Ook wordt er bij eventuele aanwezigheid van asbest advies gegeven over hoe het aangetroffen asbest het best wordt beheerd of verwijderd.

Wettelijke verplichtingen
Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de overdracht van een onroerend goed met bouwjaar voor 2001.