Hoe wordt het attest opgemaakt? - specialiteit niet residentiële gebouwen

  • Home
  • Hoe wordt het attest opgemaakt? - specialiteit niet residentiële gebouwen

Hoe wordt het attest opgemaakt? - specialiteit niet residentiële gebouwen

Asbest-Attest.nu komt als asbestdeskundige ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

De asbestdeskundige voert een grondige maar niet-destructieve inspectie uit overeenkomstig het door OVAM vastgelegde inspectieprotocol.

HET OPDRACHTFORMULIER

Het opmaken van het asbestattest begint in eerste instantie met de overeenkomst tussen de eigenaar of zijn gevolmachtigde en de asbestdeskundige inventarisatie volgens een opdrachtformulier.

HET VOORONDERZOEK

Zodra wij dit opdrachtformulier ingevuld en ondertekend ontvangen, start het vooronderzoek. Hier worden alle stukken bekeken die de opdrachtgever ter beschikking heeft (kadastrale legger, bouwplannen, bewijstukken van werkzaamheden, etc). Aan de hand van deze stukken wordt het plaatsbezoek voorbereid.

HET PLAATSBEZOEK
Het plaatsbezoek wordt steeds uitgevoerd conform het inspectieprotocol.

Dit betekent dat er een volledige inspectie uitgevoerd wordt van alle ruimtes in de woning als ook bijgebouwen, tuinhuizen, garages, schuren, etc.

Om deze rondgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij steeds dat alle ruimtes/lokalen/gebouwen vrij en toegankelijk zijn. Indien deze niet toegankelijk zijn bij het plaatsbezoek, dient er mogelijks een tweede afspraak gemaakt worden om de niet toegankelijke gebouwen/ruimtes te inspecteren.

Het plaatsbezoek voor de opmaak van het asbestattest neemt zijn tijd in beslag, dit kan oplopen tot bij grote woningen.

DE MONSTERNAME

Het inspectieprotocol schrijft bij bepaalde asbestverdachte materialen een verplichte monstername voor. De asbestdeskundige voert een grondige maar niet-destructieve inspectie uit waarbij mogelijk enkele stalen worden genomen. Elk monster dient door een labo dat erkend is door de FOD WASO geanalyseerd.

Dit is onder andere het geval bij de aanwezigheid van de volgende verdachte materialen:

  • leidingisolatie: het aantal stalen is afhankelijk van het aantal lopende meter dat aanwezig is

  • pleisterwerk (muur en plafond): het aantal stalen is afhankelijk van het volume van het gebouw en lokalen

  • vloerbekleding, al dan niet met een lijmlaag

  • mastiek / kit

  • asbestkoord

  • ... in functie van de vaststellingen ter plaatse

Bij het opmaken van de asbestinventaris die Asbest-Attest.nu aanbiedt, zijn een aantal staalnames inbegrepen.

DE VERWERKING EN OPMAAK VAN HET ASBESTATTEST
Zodra het plaatsbezoek is afgerond en de resultaten van de monsternames zijn ontvangen, worden alle gegevens ingevoerd in de databank.

Zodra de gegevens in de databank zijn gefinaliseerd, kan het asbestattest bezorgd worden aan de opdrachtgever. De asbestinventaris beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest kunnen bevatten, waar deze zich bevinden, wat de staat is van het materiaal en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.