EPB Verslaggeving - Ventilatieverslag - Dimensioneringsnota

  • Home
  • EPB Verslaggeving - Ventilatieverslag - Dimensioneringsnota

EPB Verslaggeving - Ventilatieverslag - Dimensioneringsnota

EPB-Bouwadvies is sinds 2007 uitgegroeid tot een ingenieursbureau gespecialiseerd in energieadvies. EPB- en ventilatieverslaggeving voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. Wij coördineren uw ventilatieverslaggeving en daarnaast kan u bij ons terecht voor de opmaak van de sinds 2023 verplichte dimensioneringsnota warmteverliesberekening voor alle ruimtes volgens NBN EN 12831. Onze berekening is geldig als (verplicht) EPB stavingstuk. Dit zorgt in nieuwbouwwoning voor een E-peil besparing van minimaal 5 E-punten. Wij adviseren u graag met onze diensten en helpen zowel particuliere (ver)bouwers als bouwprofessionals. Vraag een offerte op maat bij ons aan voor uw bouwproject.

EPB

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt het energiegebruik voor de toekomst.

Energiezuinige gebouwen zijn of worden de norm. Daarom is er een energieprestatieregelgeving van toepassing of afgekort EPB.

Dit verloopt volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde procedure, hiervoor kan u met ons als erkend EPB-verslaggever samenwerken. 

EPB-Bouwadvies is uw partner bij de voorbereidende gesprekken, de voorcalculatie, de EPB-startverklaring en de aangifte.

Procedure

  • doorrekenen en toetsing aan de vooropgestelde EPB-eisen (in principe voor de start van de werken).
  • een EPB-overzichtsrapport met gegevens om aan de gestelde EPB-normen te voldoen.
  • het bespreken van het dossier met de bouwverantwoordelijke voor de start van de werken.
  • de elektronische aanmelding en de EPB-startverklaring genereren.
  • advies en dossieropvolging tijdens de bouwfase.
  • de bouwheer houdt de verslaggever op de hoogte van de vorderingen van de werken en verwittigt de verslaggever van de ingebruikname van de woning zodat de voorbereiding van de definitieve indiening van het dossier kan beginnen.
  • een definitieve aangifte dient te gebeuren binnen 6 maanden na ingebruikname

EPB-Bouwadvies doorloopt graag met u bovenstaande stappen.


Het ventilatieverslag

De resultaten van het ventilatieprestatieverslag neemt de ventilatieverslaggever op in de EPB-aangifte. Goed om weten is dat EPB-Bouwadvies ook dienst doet als EPB-verslaggever. Na de plaatsing wordt er eveneens een verslag gemaakt met de kenmerken en de prestaties van het systeem conform de vastgelegde technische specificaties STS_P 73-1.

Fase 1: de voorbereiding

De bouwheer stelt voor de start van de werken een verslaggever voor de ventilatie aan.

Deze verslaggever maakt een Ventilatie Voor Ontwerp (VVO) op. Dit is een principeschema van hoe de ventilatie uitgevoerd kan worden.

Vanuit de EPB-software wordt er een Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS) aangemaakt. Hierin worden alle prestaties waaraan uw installatie moet voldoen vastgelegd. Dit bestand wordt opgeladen bij de externe kwaliteitstoezichthouder.

Fase 2: de aangifte

Na de ingebruikname van het ventilatiesysteem controleert de ventilatieverslaggever of de debieten overeenkomstig het inregelrapport (ieder ventiel wordt nagemeten) en alle andere parameters van het ventilatiesysteem overeenstemmen met het VOS en de technische specificatie STS_P 73-1. Vervolgens wordt het Ventilatie Prestatie Verslag (VPV) van deze controle door de verslaggever ingegeven in de kwaliteits-databank. Vanuit deze databank wordt er een code gegeneerd. Deze code dient in het EPB-bestand te worden ingevuld alvorens een EPB-aangifte wordt gegeneerd.


De dimensioneringsnota (verplicht bouwaanvragen vanaf 2023)


Daarnaast kunnen wij ook de EPB conforme dimensioneringsnota opmaken als verplichte bijlagen bij uw EPB aangifte voor uw verwarmingsinstallatie.

Dit is een warmteverliesberekening die bepaalt hoeveel vermogen (Watt) er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of warmtepomp moet kunnen leveren (vb. 12kW) om het gebouw op te warmen en hoeveel vermogen een radiator of vloerverwarming moet kunnen leveren om een ruimte op te warmen. Als deze berekening niet wordt uitgevoerd, kan dit voor volgende problemen zorgen. Als de ketel of warmtepomp teveel vermogen levert slaat deze voortdurend aan/uit en dit zorgt voor een hoger energieverbruik en een kortere levensduur. In nieuwbouwprojecten mag de vertrektemperatuur van het water dat naar de radiatoren of vloerverwarming stroomt niet gedetailleerd ingevuld worden en hierdoor stijgt het E-peil met 4-6 punten. Zeker bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen is het dus belangrijk dat er een warmteverliesberekening wordt opgesteld. Dit is trouwens een verplichting voor iedere nieuwbouw met bouwvergunning vanaf 2023. Dit gebeurt echter niet altijd correct omdat het opstellen van zo'n berekening complex en tijdrovend kan zijn. Wij beschikken hiervoor over de gepaste software om dit correct volgens de norm uit te voeren.

Laat u bijstaan door ons als specialist EPB-verslaggeving om alle EPB-eisen van uw (ver)bouwproject te behalen. Bezorg ons een digitaal bouwplan en (indien beschikbaar) uw bouwvergunning en dan bezorgen wij u een offerte op maat.