Ventilatiemeting

  • Home
  • Ventilatiemeting

Ventilatiemeting

De ventilatieprestatiemeting

Aan het einde van de werken controleren wij of er voldaan is aan alle opgelegde voorwaarden uit het ontwerp, dienen de ventilatiedebieten (inregelen van het ventilatiesysteem) en  de luchtdichtheid van de ventilatiekanalen opgemeten te worden.

Het inregelen van ventielen en unit is geen kerntaak van de verslaggever. Dit is een taak voor de installateur, maar mocht dit toch nodig zijn, dan helpen wij u graag verder. 

Deze metingen komen samen in het zgn. ventilatieprestatieverslag.

Het ventilatieverslag

De resultaten van het ventilatieprestatieverslag neemt de ventilatieverslaggever op in de EPB-aangifte. Goed om weten is dat EPB-Bouwadvies ook dienst doet als EPB-verslaggever. Na de plaatsing wordt er eveneens een verslag gemaakt met de kenmerken en de prestaties van het systeem conform de vastgelegde technische specificaties STS_P 73-1.

Fase 1: de voorbereiding

De bouwheer stelt voor de start van de werken een verslaggever voor de ventilatie aan.

Deze verslaggever maakt een Ventilatie Voor Ontwerp (VVO) op. Dit is een principeschema van hoe de ventilatie uitgevoerd kan worden.

Vanuit de EPB-software wordt er een Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS) aangemaakt. Hierin worden alle prestaties waaraan uw installatie moet voldoen vastgelegd. Dit bestand wordt opgeladen bij de externe kwaliteitstoezichthouder.

Fase 2: de aangifte

Na de ingebruikname van het ventilatiesysteem controleert de ventilatieverslaggever of de debieten overeenkomstig het inregelrapport (ieder ventiel wordt nagemeten) en alle andere parameters van het ventilatiesysteem overeenstemmen met het VOS en de technische specificatie STS_P 73-1. Vervolgens wordt het Ventilatie Prestatie Verslag (VPV) van deze controle door de verslaggever ingegeven in de kwaliteits-databank. Vanuit deze databank wordt er een code gegeneerd. Deze code dient in het EPB-bestand te worden ingevuld alvorens een EPB-aangifte wordt gegeneerd.