Riool en water (keuring)

  • Home
  • Riool en water (keuring)

Riool en water (keuring)

De rioleringsbeheerder heeft de verplichting tot het keuren en controleren van een correcte aansluiting en van het hemelwater en het afvalwater.

Bij een rioleringskeuring is het zowel een inventarisatie als en controle. 

  • de juiste aansluiting van de verschillende putten: regenwaterput (verplicht), eventuele infiltratieput, septische put,…
  • de correcte scheiding van hemelwater en afvalwater
  • de correcte scheiding van de toestellen op de stromen

Daarnaast worden de oppervlaktes van de woning waarop hemelwater terecht komt geinventariseerd: inritten, terrassen, daken,…

Voor de uitvoering van deze rioleringskeuring is  het rioleringsplan en de bouwvergunning noodzakelijk. Het rioleringsplan is opgemaakt door de architect en is meestal getekend op het funderingsplan.